ภาษา : 
  

  พันธมิตรทางการค้า

  Clock
19 กรกฎาคม 2567

  เกี่ยวกับเรา

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 โดย น.พ.นาวี อนุชาติบุตร ซึ่งแต่เดิมดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ บริษัท อาร์โธ ไลน์ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากว่า 15 ปี

บริษัท อาร์โธ ซิสเตมส์ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุเทียมทางการแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศษ ญี่ปุ่น และเกาหลี

จากทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศและสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า จึงทำให้บริษัทฯสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนหาลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง